Selectează o Pagină

Grupul “Nectarie Protopsaltul” a luat fiinţă în anul 2001, la iniţiativa unor tineri muzicieni şi teologi, din dorinţa de a face mai cunoscută muzica bizantină, păstrată prin tradiţia Bisericii Ortodoxe ca jertfă, slavă şi mulţumire aduse în dar lui Dumnezeu.

Numele grupului este ales întru pomenirea Cuviosului Nectarie Schimonahul, unul dintre cei mai de seamă cantăreţi români de la Muntele Athos, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Membrii grupului sunt cântăreţi cu o bogată experienţă la strana bisericii, cei mai mulţi dintre ei fiind studenţi sau absolvenţi ai Facultăţii de Teologie sau ai Universităţii Nationale de Muzică din Bucureşti.
Grupul s-a alăturat în câteva rânduri cântăreţilor de la Muntele Athos, la invitaţia călugărilor Mănăstirii Vatoped şi a Schitului Lacu, şi a susţinut concerte cu ocazia mai multor evenimente, precum Festivalul de Muzică Bizantină Iaşi, Festivalul de Muzică Veche Bucureşti, Festivalul “Archaeus”, Târgul Meşterilor Cruceri.

Grupul a înregistrat până în prezent mai multe albume, precum Paraclisul Mare al Maicii Domnului şi Cântări la Praznicul Sfântului Mucenic Pantelimon, iar în Editura Nectarie Protopsaltul a publicat trei Antologii de cântări psaltice.
Cântările pe care le interpretează sunt scrise cu precădere de către psalţi români din secolul al XIX-lea (Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu) şi de tineri alcătuitori ai zilelor noastre (diaconul Constantin Cornel Coman, Virgil Ioan Nanu), reînnoind tradiţia multiseculară a muzicii bizantine care “poate aduce şi pre cele nesimţitoare suflete spre umilinţă, nici o îndoială nu este la nimenea, ca una ce alcătuitorii cei dintâi ai ei au fost sfinţii părinţi, de Duhul Sfânt mişcaţi şi după aceea următorii lor au păzit şi păzesc drumul aşezării lor până în ziua de astăzi.”

Lect. Dr. Sabin Preda

Lect. Dr. Sabin Preda este conducătorul Grupului Nectarie Protopsaltul din 2008. Este licențiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universi tății din București și doctor în teologie ortodoxă al Universității „Aristotelis”, Salonic în domeniul Noului Testament, Hermeneuticii și Omilecticii. Este lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în cadrul căreia predă specializarea Noul Testament.

Pe lângă activitatea de dirijor, Sabin Preda este imnograf traducător din neogreacă, greacă veche franceză și engleză, activitatea sa incluzând printre altele traduceri din operele Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Roman Melodul, a Sfântului Justin Popovici.

A cântat multă vreme la strana bisericii Stavropoleos, ucenicind pe lângă părintele Marian Fârtat şi diaconul Gabriel Oprea. În prezent este psalt la Paraclisul Sfântului Grigorie Palama al Universităţii Politehnica din Bucureşti.
În calitate de dirijor al Grupului Psaltic „Nectarie Protopsaltul”, a susținut numeroase concerte de cântări bisericești și colinde, participând la numeroase festivaluri și proiecte printre care: concerte în cadrul proiectului ACFN „Melosul Manuscriselor Bizanțului. Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele Bibliotecii Academiei Române. Cercetare, dezbatere, mediatizare” în 2012, concert de colinde la Institutul Cultural Român din Londra în anul 2015, precum și multe alte concerte. Pe lângă aceasta, activitatea sa include lansarea a mai multe albume de muzică religioasă.

Grupul “Nectarie Protopsaltul” a luat fiinţă în anul 2001, la iniţiativa unor tineri muzicieni şi teologi, din dorinţa de a face mai cunoscută muzica bizantină, păstrată prin tradiţia Bisericii Ortodoxe ca jertfă, slavă şi mulţumire aduse în dar lui Dumnezeu.

Numele grupului este ales întru pomenirea Cuviosului Nectarie Schimonahul, unul dintre cei mai de seamă cantăreţi români de la Muntele Athos, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Membrii grupului sunt cântăreţi cu o bogată experienţă la strana bisericii, cei mai mulţi dintre ei fiind studenţi sau absolvenţi ai Facultăţii de Teologie sau ai Universităţii Nationale de Muzică din Bucureşti.
Grupul s-a alăturat în câteva rânduri cântăreţilor de la Muntele Athos, la invitaţia călugărilor Mănăstirii Vatoped şi a Schitului Lacu, şi a susţinut concerte cu ocazia mai multor evenimente, precum Festivalul de Muzică Bizantină Iaşi, Festivalul de Muzică Veche Bucureşti, Festivalul “Archaeus”, Târgul Meşterilor Cruceri.

Grupul a înregistrat până în prezent mai multe albume, precum Paraclisul Mare al Maicii Domnului şi Cântări la Praznicul Sfântului Mucenic Pantelimon, iar în Editura Nectarie Protopsaltul a publicat trei Antologii de cântări psaltice.
Cântările pe care le interpretează sunt scrise cu precădere de către psalţi români din secolul al XIX-lea (Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu) şi de tineri alcătuitori ai zilelor noastre (diaconul Constantin Cornel Coman, Virgil Ioan Nanu), reînnoind tradiţia multiseculară a muzicii bizantine care “poate aduce şi pre cele nesimţitoare suflete spre umilinţă, nici o îndoială nu este la nimenea, ca una ce alcătuitorii cei dintâi ai ei au fost sfinţii părinţi, de Duhul Sfânt mişcaţi şi după aceea următorii lor au păzit şi păzesc drumul aşezării lor până în ziua de astăzi.”

Lect. Dr. Sabin Preda

Lect. Dr. Sabin Preda este conducătorul Grupului Nectarie Protopsaltul din 2008. Este licențiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universi tății din București și doctor în teologie ortodoxă al Universității „Aristotelis”, Salonic în domeniul Noului Testament, Hermeneuticii și Omilecticii. Este lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în cadrul căreia predă specializarea Noul Testament. 

Pe lângă activitatea de dirijor, Sabin Preda este imnograf traducător din neogreacă, greacă veche franceză și engleză, activitatea sa incluzând printre altele traduceri din operele Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Roman Melodul, a Sfântului Justin Popovici.

A cântat multă vreme la strana bisericii Stavropoleos, ucenicind pe lângă părintele Marian Fârtat şi diaconul Gabriel Oprea. În prezent este psalt la Paraclisul Sfântului Grigorie Palama al Universităţii Politehnica din Bucureşti.
În calitate de dirijor al Grupului Psaltic „Nectarie Protopsaltul”, a susținut numeroase concerte de cântări bisericești și colinde, participând la numeroase festivaluri și proiecte printre care: concerte în cadrul proiectului ACFN „Melosul Manuscriselor Bizanțului. Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele Bibliotecii Academiei Române. Cercetare, dezbatere, mediatizare” în 2012, concert de colinde la Institutul Cultural Român din Londra în anul 2015, precum și multe alte concerte. Pe lângă aceasta, activitatea sa include lansarea a mai multe albume de muzică religioasă.